Oświadczenie Bezpieczeństwa WWW

DIRECT BOOKING

WhyBookDirectwith Medplaya?

*Book with confidence-We will take care of you. Dealing with us direct means managing your booking is easy.

*Direct Booking Assurance-we will refund or change the date of your hotel booking free of charge, if  a change or cancellation of a flight booking affects the dates of your reservation with us. **Subject to availability**

*Best Rate Guarantee- if you find a lower rate 24 hours after booking with us we will discount the difference +5% at the end of your stay. *conditions apply

*Nothing to pay until you arrive at the hotel.

*Promotional Code for  discounts on future bookings.

*Automatic Amigo loyalty points if registered for our Amigo Card.

*Individual hotel specials included, eg free parking or other upgrade.

*Free bottle of wine.

 


OUR PHILOSOPHY AND POLICIES

Philosophy
Med Playa is a hotel chain that specialises in coastal holidays. We began at the same time as the first tourists started coming to Spain. Since then we have specialised in giving great holidays to visitors to our country. We know that they are the details that make all the difference and we pay great attention to getting these right. A friendly service, good food, comfortable rooms and a pleasant atmosphere are for us the key to great holidays. Our objective as a company is to provide quality holidays at competitive prices.

Quality
Quality for us means providing comfortable, modern, well-equipped rooms with all the necessary supporting services; these services include laying on varied, nutritious food adapted to the tastes of our guests, never forgetting that many of our hotels are family orientated; quality for Med Playa also means making our guests feel welcome with a genuinely friendly service: not one of forced, theatrical friendliness but rather a service displaying the warmth of our staff, who truly enjoy serving our guests; it also means putting on quality entertainment, both with regard to games and sports activities and the evening entertainments, with shows given by professionals, the guests themselves, and members of our own staff.

Prices
Competitive pricing means offering prices that are concordant with  the quality and service that we provide. Try and imagine planning a holiday for the whole of your family taking as a reference the prices we offer on our website. We are sure that you will be pleasantly surprised at how reasonable the cost is. We are able to offer these competitive prices thanks to the depth of our experience in the hotel business. Many years of work have taught us how to adjust our costs without harming the quality of our service, so that our guests get the very best value for money.

Our mission is reflected in the values that characterise the philosophy of Med Playa Management SL and its performance as a responsible company: the emphasis is on people, good business sense, environmental responsibility and innovation.
Med Playa is committed to the environment and conducts all of its business activities in line with the principles of sustainable development, progressively introducing policies to ensure good environmental practices in all of the chain's hotels.
The chain has introduced policies ranging from resource rationalisation (energy, water, etc.), the reduction in residue production and selective waste collection to guidelines ensuring respect for local flora and fauna as well as the cultural heritage of the places where Med Playa does business.
Innovation forms part of the culture of Med Playa. Since 2007 we have held an internal competition that awards the ingenuity of our workers. These prizes have the dual aim of throwing up imaginative new ideas for improvements in our work and of making sure that the voice of our staff is heard. Med Playa also has an innovation team to evaluate and develop new projects and ideas.


Polityka prywatności

MED PLAYA MANAGEMENT S.L. za pośrednictwem swojego serwisu medplaya.com prosi Użytkownika o podanie jego danych osobowych. Dane udostępnione przez Użytkownika będą przechowywane w formie elektronicznej w pliku stanowiącym własność spółki MED PLAYA MANAGEMENT S.L. i będą przetwarzane w celu świadczenia usług zamówionych przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które udostępnił w celu umożliwienia realizacji zamówionych przez niego usług.

Dane osobowe uzyskane od zarejestrowanych klientów są gromadzone w bazie danych stanowiącej własność spółki MED PLAYA MANAGEMENT S.L., która w myśl Ustawy organicznej nr 15/1999 z dnia 13 grudnia 1999 roku o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących przepisów zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, poufności i integralności tych danych.

Spółka MED PLAYA MANAGEMENT S.L. za pośrednictwem swojego serwisu wykorzystuje udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wewnętrznie, w celu przedstawienia Użytkownikowi ofert i promocji, które według jej uznania mogą go zainteresować.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych, możesz zgłosić do listownie na adres: Med Playa Management SL. Paseo General Mendoza, 1 6a planta, 17002 Girona (Hiszpania), lub mailowo na adres: infoweb@medplaya.com

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom zarządzanym przez Med Playa Management SL, a także podmiotom trzecim świadczącym usługi uzupełniające (wynajem, sprzedaż biletów itp.) zamówione przez Użytkownika. W każdym przypadku mają zastosowanie przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w Hiszpanii.

 MED PLAYA MANAGEMENT S.L. podczas poruszania się Użytkownika po serwisie medplaya.com wykorzystuje pliki cookies. Pliki te są skojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem i nie pozwalają uzyskać imienia i nazwiska Użytkownika. Dzięki plikom cookies możliwe jest rozpoznawanie zarejestrowanych użytkowników po ich pierwszym zalogowaniu się w serwisie, dlatego Użytkownik nie musi rejestrować się przy każdej wizycie w serwisie, aby mieć dostęp do obszarów i usług zarezerwowanych wyłącznie dla niego. Użytkownik może uniemożliwić tworzenie plików cookies – wystarczy w tym celu wybrać odpowiednią opcję w swojej przeglądarce.

 

Każdy zarejestrowany użytkownik może w dowolnej chwili skorzystać z przysługującego mu prawa wglądu do udostępnionych przez siebie swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy przesłać pisemną prośbę na adres: Med Playa Management S.L., Paseo General Mendoza 1, planta 6ª, 17002 Girona (Hiszpania), lub pocztą elektroniczną na adres: infoweb@medplaya.com.


Bezpieczny serwis

Nasz serwis jest hostowany w bezpiecznym środowisku. W konfiguracji serwerów/systemów serwisu zastosowano szyfrowanie danych i zapory sieciowe, które są standardem w sektorze.

Podczas dokonywania rezerwacji online w serwisie lub rejestrowania się jako klient bądź użytkownik w którymkolwiek z działów informacje wymieniane między komputerem klienta i systemami informatycznymi firmy Med Playa Management SL są poddawane procesowi szyfrowania, aby uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do informacji lub przechwycenie komunikacji między klientem i serwisem. Szyfrowanie to oparte jest na standardowym protokole SSL-V.3 i odbywa się z wykorzystaniem 128-bitowych kluczy sesji, gwarantując bezpieczną transmisję.


Zasady i warunki korzystania z serwisu

Witaj w naszym serwisie. Informujemy, że sam fakt poruszania się po nim oznacza, że akceptujesz poniższe zasady i warunki korzystania z serwisu, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Med Playa z użytkownikami tego serwisu.

Terminy „Med Playa” i „my” odnoszą się do właściciela serwisu, tj. spółki MED PLAYA MANAGEMENT SL z siedzibą pod adresem:

MED PLAYA MANAGEMENT SL

Hotel Riudor

Avda. Mediterráneo 45

03500 BENIDORM (Alicante)

Hiszpania

NIP: B17076886

Rejestr handlowy: tom 1597, arkusz 58, karta A-21.313, wpis nr 1.

Termin „Ty” oznacza użytkownika lub gościa naszego serwisu.

 Podczas korzystania z niniejszego serwisu obowiązują następujące warunki:

 

  • Treść niniejszego serwisu ma na celu jedynie dostarczenie ogólnych informacji. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikowania treści serwisu bez konieczności uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie gwarantujemy dokładności, precyzyjności, aktualności, kompletności i odpowiedniości informacji i materiałów zamieszczonych lub oferowanych w tym serwisie. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości, że te informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy oraz że wyraźnie wyłączamy w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości i błędy.
  • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie informacji lub materiałów dostępnych w tym serwisie – możesz z nich korzystać wyłącznie na własne ryzyko. Do Ciebie należy upewnienie się, że produkty, usługi i informacje dostępne za pomocą tego serwisu spełniają Twoje wymagania.
  • Niniejszy serwis zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które posiadamy licencje. Do materiałów tych należą między innymi projekt, układ, wygląd i grafika niniejszego serwisu. Zabrania się ich powielania w sposób naruszający prawa autorskie, które stanowią element niniejszych zasad i warunków.
  • Wszystkie zamieszczone w niniejszym serwisie znaki handlowe, które nie są własnością operatora lub na które nie posiada on licencji, zostały użyte za zgodą ich właścicieli.
  •  Nieuprawnione wykorzystanie zawartości niniejszego serwisu może być podstawą do roszczenia odszkodowawczego i/lub stanowić przestępstwo.
  • W niniejszym serwisie mogą się znajdować odnośniki do innych stron internetowych. Zostały one zamieszczone w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Zamieszczenie odnośnika nie oznacza, że aprobujemy treść strony, do której on odsyła. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą odnośników zamieszczonych w naszym serwisie.
  • Zamieszczanie odnośników do niniejszego serwisu na innych stronach internetowych lub w dokumentach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Med Playa.
  • Do korzystania z niniejszego serwisu i rozstrzygania wszelkich związanych z nim sporów mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Hiszpanii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tym serwisie są jedynie informacjami ogólnymi. Udostępnia je Med Playa i chociaż stara się, aby zawsze były aktualne i prawidłowe, nie gwarantuje, w sposób wyraźny ani dorozumiany, kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości i dostępności zawartości tekstowej i graficznej serwisu ani informacji, produktów i usług oferowanych w serwisie. Dlatego traktując je jako w pełni wiarygodne, czynisz to na własną odpowiedzialność.

W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody, w tym, bez ograniczeń, za straty i szkody pośrednie i niematerialne ani za wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z utraty danych lub zysków związanych z korzystaniem z tego serwisu.

Poprzez ten serwis możesz się łączyć z innymi serwisami, nad którymi Med Playa nie posiada kontroli. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych serwisów. Zamieszczenie odnośników nie jest równoznaczne z rekomendowaniem ani aprobowaniem poglądów wyrażanych na stronach, do których one odsyłają.

Dokładamy starań, aby serwis był zawsze aktualny i aby zawsze działał sprawnie. Jednakże Med Playa nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do serwisu z przyczyn technicznych, na które nie ma wpływu.


Polityka cookies

Informujemy, że nasza witryna internetowa używa cookies do analizowania sposobu poruszania się po niej użytkowników.

Cookies to pliki, które instalują się na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej w celach opisanych poniżej na tej stronie.

Aplikacja, której używamy do uzyskiwania i analizy informacji o przeglądaniu witryny to: Google Analytics: www.google.com/analytics/ i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

Aplikacja ta została stworzona przez Google, , który świadczy nam usługi analizy wizyt na naszej stronie. Firma, może użyć tych danych do ulepszania swoich własnych usług oraz może oferować usługi innym firmom. Możesz zapoznać się z innym przeznaczeniem cookies na podanych linkach.

Aplikacja nie uzyskuje danych dotyczących imienia czy nazwiska użytkownika, ani miejsca zamieszkania, z którego się łączy. Uzyskane informacje związane są, na przykład z ilością odwiedzanych stron, językiem, siecią społecznościową, na której publikowane są nasze informacje, miejscowością, do której przypisany jest adres IP z jakiego łączą się użytkownicy, liczbą użytkowników którzy odwiedzają naszą witrynę, częstotliwością i ponowną wizytą na stronie, czasem jaki na niej spędzają, rodzajem używanej przeglądarki, dostawcą usług i rodzajem urządzenia z którego dokonuje się wizyty.

Informacje te używane są do ulepszania naszej strony, poznawania nowych potrzeb oraz do oceny ulepszeń wprowadzanych w celach lepszego świadczenia usług odwiedzającym nas użytkownikom.

Aby zezwolić, poznać, zablokować lub usunąć cookies zainstalowane na Twoim urządzeniu, możesz dokonać zmienić ustawienia w przeglądarce zainstalowanej na Twoim komputerze.

Poniżej możesz znaleźć informacje na temat jak to zrobić, jeśli używasz poniższych przeglądarek, na przykład:

Firefox tutaj: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome tutaj: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer tutaj: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari tutaj: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera tutaj: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html