DIRECT BOOKING

WhyBookDirectwith Medplaya?

*Book with confidence-We will take care of you. Dealing with us direct means managing your booking is easy.

*Direct Booking Assurance-we will refund or change the date of your hotel booking free of charge, if  a change or cancellation of a flight booking affects the dates of your reservation with us. **Subject to availability**

*Best Rate Guarantee- if you find a lower rate 24 hours after booking with us we will discount the difference +5% at the end of your stay. *conditions apply

*Nothing to pay until you arrive at the hotel.

*Promotional Code for  discounts on future bookings.

*Free bottle of wine.

 


OUR PHILOSOPHY AND POLICIES

Philosophy
Med Playa is a hotel chain that specialises in coastal holidays. We began at the same time as the first tourists started coming to Spain. Since then we have specialised in giving great holidays to visitors to our country. We know that they are the details that make all the difference and we pay great attention to getting these right. A friendly service, good food, comfortable rooms and a pleasant atmosphere are for us the key to great holidays. Our objective as a company is to provide quality holidays at competitive prices.

Quality
Quality for us means providing comfortable, modern, well-equipped rooms with all the necessary supporting services; these services include laying on varied, nutritious food adapted to the tastes of our guests, never forgetting that many of our hotels are family orientated; quality for Med Playa also means making our guests feel welcome with a genuinely friendly service: not one of forced, theatrical friendliness but rather a service displaying the warmth of our staff, who truly enjoy serving our guests; it also means putting on quality entertainment, both with regard to games and sports activities and the evening entertainments, with shows given by professionals, the guests themselves, and members of our own staff.

Prices
Competitive pricing means offering prices that are concordant with  the quality and service that we provide. Try and imagine planning a holiday for the whole of your family taking as a reference the prices we offer on our website. We are sure that you will be pleasantly surprised at how reasonable the cost is. We are able to offer these competitive prices thanks to the depth of our experience in the hotel business. Many years of work have taught us how to adjust our costs without harming the quality of our service, so that our guests get the very best value for money.

Our mission is reflected in the values that characterise the philosophy of Med Playa Management SL and its performance as a responsible company: the emphasis is on people, good business sense, environmental responsibility and innovation.
Med Playa is committed to the environment and conducts all of its business activities in line with the principles of sustainable development, progressively introducing policies to ensure good environmental practices in all of the chain's hotels.
The chain has introduced policies ranging from resource rationalisation (energy, water, etc.), the reduction in residue production and selective waste collection to guidelines ensuring respect for local flora and fauna as well as the cultural heritage of the places where Med Playa does business.
Innovation forms part of the culture of Med Playa. Since 2007 we have held an internal competition that awards the ingenuity of our workers. These prizes have the dual aim of throwing up imaginative new ideas for improvements in our work and of making sure that the voice of our staff is heard. Med Playa also has an innovation team to evaluate and develop new projects and ideas.


GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

The objective of Med Playa Management, S.L. is to administer and manage hotels and aparthotels.

Alicante –Company Registration- MED PLAYA MANAGEMENT, SL Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona.
Our company registration number is  B17076886  Tomo 1.597, Folio 58, Hoja A-21.313, Inscrip. 1ª.

Torremolinos –Medplaya Call Center- From UK. 0843 508 5479 . SPAIN: (34) 951 989 315. Our Call Centre is open 6 days a week with the following hours: from Monday to Friday 09:00hrs to 20:00hrs & Saturday 9:30hrs to 13:30hrs

Girona -Offices- Our head offices are at Passeig General Mendoza 1, 6, Girona, Spain. Telephone: 972 205 212, fax: 972 218930, company website: www.medplaya.com.


The company was founded in 1967 and its main activity is to manage hotels. We currently operate 19 hotels making up the Med Playa Hotels chain.
Med Playa Management, S.L. specialises in beach hotels. The chain's hotels are situated on the Costa Brava and the Maresme coast, in Salou and Benidorm, on the Costa del Sol and next to the Black Sea. We manage a total of 3,929 rooms providing beds for up to 8,080 guests at any one time.

Whilst not originally operating under the name of Med Playa, the company began to construct several hotels in Benidorm in 1967 and 1968. Since then the group has expanded its operations opening other hotels in Spain's main tourist resorts: Torremolinos and Benalmadena on the Costa del Sol; Benidorm on the Costa Blanca; Salou on the Costa Daurada; Calella on the  Maresme coast; and Tossa and Platja d'Aro (Playa de Aro) on the Costa Brava.

more info:  management@medplaya.com


Polityka prywatności

MED PLAYA szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników swojego serwisu i mediów społecznościowych, a także chroni dane osobowe, które nam Państwo udostępniają, kontaktując się w jakikolwiek sposób z naszą siecią hotelową.

Dlatego, w myśl obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, MED PLAYA wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych poprzez zapobieganie ich utracie, nieuprawnionemu dostępowi do nich oraz przetwarzaniu ich bez zgody osoby, której dotyczą.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zamieszczamy informacje o szczegółach dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych przez MED PLAYA.

 

¿Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

NAZWA PODMIOTU:      MED PLAYA MANAGEMENT SL

NIP:                                       B17076886

Adres siedziby:                    Paseo General Mendoza, nº 1, Planta 6ª, 17002 Girona, Hiszpania

E-mail:                                   rgpd@medplaya.com

 

¿W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania relacji z użytkownikami naszego serwisu internetowego w zakresie obsługi procedury rejestracyjnej, przesłanych formularzy kontaktowych i zamówionych usług.

W szczególności MED PLAYA przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

REZERWACJE ONLINE: Wypełnienie formularza rezerwacji online przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i zautomatyzowane przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu zarządzania dokonaną rezerwacją i świadczenia zamówionej usługi zakwaterowania. W przypadku, gdy użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza udzielił wyraźnej zgody na przesyłanie drogą e-mailową informacji handlowych o ofercie, nowościach i promocjach przygotowywanych przez MED PLAYA, jego dane osobowe będą przetwarzane również w tym celu.

Ponadto informujemy, że dane osobowe użytkowników dokonujących rezerwacji i dane dotyczące rezerwacji będą przekazywane w wymienionych wyżej celach podmiotom z grupy MED PLAYA uczestniczącym w obsłudze rezerwacji i świadczeniu zamówionej usługi.

AMIGO CARD: Wypełnienie formularza zapisu do programu AMIGO CARD przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celach, w jakich został stworzony program lojalnościowy dla klientów grupy MED PLAYA: doskonalenia relacji handlowych z klientem i przygotowywania spersonalizowanych ofert.

Ponadto informujemy, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu Państwa dane osobowe będą przekazywane w wymienionych wyżej celach podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa identyfikacji jako użytkowników programu lojalnościowego oraz zapewnienia Państwu dostępu do różnych funkcjonalności i usług dostępnych dla użytkowników zapisanych do programu.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych powoduje wykreślenie użytkownika z programu AMIGO CARD.

FORMULARZE KONTAKTOWE: Wypełnienie formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji lub wyrażenia opinii przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, sugestie, wnioski i skargi oraz doskonalenia jakości usług. Aby zagwarantować prawidłową, sprawną i skuteczną obsługę przesłanych nam wiadomości, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE Z NASZYM CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: Kontaktując się z naszym Call center, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, sugestie, wnioski i skargi oraz doskonalenia jakości usług. Aby zagwarantować prawidłową, sprawną i skuteczną obsługę przesłanych nam wiadomości, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

NEWSLETTER: Wypełnienie formularza zapisu na newsletter przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę, aby jego adres e-mail został dodany do listy adresowej w celu otrzymywania wiadomości i informacji handlowych od grupy MED PLAYA.

Jeżeli zatem użytkownik subskrybuje newsletter grupy MED PLAYA, będziemy mu przesyłać e-mailem bądź SMS-em lub przekazywać telefonicznie informacje o naszych usługach.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

CURRICULUM VITAE: Wypełnienie formularza wysyłki currículum vitae przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych w hotelach i innych podmiotach należących do grupy MED PLAYA.

Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie mamy prawo do ich przetwarzania?

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi uprzednia wyraźna zgoda osoby, której te dane dotyczą, oraz spełnienie obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i innych obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe zostały zatem pozyskane od osoby, której dotyczą, lub od jej przedstawiciela prawnego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak na przykład dane ujawniające pochodzenie etniczne lub rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe czy przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne czy dane dotyczące zdrowia.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub niezaakceptowanie niniejszych zasad ochrony danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania się do serwisu, subskrybowania newslettera, zapisania się do programu Amigo Card oraz otrzymywania informacji o usługach.

W przypadku, gdy między stronami istnieje już stosunek umowny, obowiązki wynikające z przepisów administracyjnych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy będą realizowane na podstawie tego stosunku.


Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Dane osobowe osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez czas trwania jej relacji z MED PLAYA, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach prawnych i przez okres bezwzględnie niezbędny do wypełnienia ewentualnych zobowiązań wynikających z przetwarzania.

Kiedy Państwa dane osobowe przestaną być konieczne lub istotne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zostaną one usunięte po upływie 10 lat od ostatniego zamówienia usługi, o ile wcześniej nie zażądają Państwo ich usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane w celach handlowych będą przechowywane do momentu, kiedy zażądają Państwo ich usunięcia. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

Nadesłane przez Państwa curriculum vitae zostaną usunięte po upływie 2 lat od ich otrzymania.

Jakim odbiorcom ujawniane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przedsiębiorstw należących do grupy MED PLAYA i dostawców świadczących usługi w imieniu MED PLAYA, co ma na celu udostępnić im informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia zamówionej usługi. Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Informacje przekazane nam przez Państwa zarówno za pośrednictwem tego serwisu, jak i poprzez aplikację będą przechowywane na serwerach należących do spółki MED PLAYA MANAGEMENT SL.


Jakie są Państwa prawa?

Każdy ma prawo uzyskać informację, czy MED PLAYA przetwarza jego dane osobowe.

Osoba, której dane dotyczą, jest zatem uprawniona do uzyskania od MED PLAYA potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Ponadto ma prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, i ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne, jak również wnieść o ich usunięcie, między innymi w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

W określonych okolicznościach osoba, której dotyczą dane, może domagać się ograniczenia ich przetwarzania, a także, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania tych danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą, albo dane te są potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane znajdujące się w zbiorach danych grupy MED PLAYA, są zatem następujące:

DOSTĘP – możliwość sprawdzenia swoich danych osobowych.

SPROSTOWANIE – możliwość poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.

USUNIĘCIE – możliwość usunięcia swoich danych osobowych.

PRZENOSZENIE – możliwość otrzymania w formacie elektronicznym wszystkich swoich danych osobowych dostarczonych grupie MED PLAYA jako niezbędnych do realizacji zawartej z nią umową.

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA – możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA – możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych; c) grupa MED PLAYA nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Aby skorzystać z przedstawionych wyżej praw, należy wypełnić formularz wniosku i przesłać go, wraz z kopią swojego dowodu osobistego, pocztą elektroniczną (rgpd@medplaya.com) lub pocztą tradycyjną (Responsable Protección de Datos MED PLAYA, Paseo General Mendoza, nº1, Planta 6ª, 17002 Girona, Hiszpania).

W przypadku, gdy uznają Państwo, że zostało naruszone któreś z przysługujących Państwu praw służących ochronie danych osobowych albo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), mają Państwo prawo wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.


Zmiany polityki prywatności

Treść niniejszej polityki prywatności może zostać w dowolnym momencie zaktualizowana w celu dostosowania jej do zmian w ustawodawstwie lub orzecznictwie. O każdej takiej zmianie w ustawodawstwie lub orzecznictwie będziemy odpowiednio informować drogą e-mailową lub zamieszczając stosowną informację w naszym serwisie.

Treść niniejszej polityki prywatności jest dostępna w naszym serwisie, pod adresem www.medplaya.com


Bezpieczny serwis

Nasz serwis jest hostowany w bezpiecznym środowisku. W konfiguracji serwerów/systemów serwisu zastosowano szyfrowanie danych i zapory sieciowe, które są standardem w sektorze.

Podczas dokonywania rezerwacji online w serwisie lub rejestrowania się jako klient bądź użytkownik w którymkolwiek z działów informacje wymieniane między komputerem klienta i systemami informatycznymi firmy Med Playa Management SL są poddawane procesowi szyfrowania, aby uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do informacji lub przechwycenie komunikacji między klientem i serwisem. Szyfrowanie to oparte jest na standardowym protokole SSL-V.3 i odbywa się z wykorzystaniem 128-bitowych kluczy sesji, gwarantując bezpieczną transmisję.


Zasady i warunki korzystania z serwisu

Witaj w naszym serwisie. Informujemy, że sam fakt poruszania się po nim oznacza, że akceptujesz poniższe zasady i warunki korzystania z serwisu, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Med Playa z użytkownikami tego serwisu.

Terminy „Med Playa” i „my” odnoszą się do właściciela serwisu, tj. spółki MED PLAYA MANAGEMENT SL z siedzibą pod adresem:

MED PLAYA MANAGEMENT SL

Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona

Hiszpania

NIP: B17076886

Rejestr handlowy: tom 1597, arkusz 58, karta A-21.313, wpis nr 1.

Termin „Ty” oznacza użytkownika lub gościa naszego serwisu.

 Podczas korzystania z niniejszego serwisu obowiązują następujące warunki:

 

  • Treść niniejszego serwisu ma na celu jedynie dostarczenie ogólnych informacji. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikowania treści serwisu bez konieczności uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie gwarantujemy dokładności, precyzyjności, aktualności, kompletności i odpowiedniości informacji i materiałów zamieszczonych lub oferowanych w tym serwisie. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości, że te informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy oraz że wyraźnie wyłączamy w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości i błędy.
  • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie informacji lub materiałów dostępnych w tym serwisie – możesz z nich korzystać wyłącznie na własne ryzyko. Do Ciebie należy upewnienie się, że produkty, usługi i informacje dostępne za pomocą tego serwisu spełniają Twoje wymagania.
  • Niniejszy serwis zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które posiadamy licencje. Do materiałów tych należą między innymi projekt, układ, wygląd i grafika niniejszego serwisu. Zabrania się ich powielania w sposób naruszający prawa autorskie, które stanowią element niniejszych zasad i warunków.
  • Wszystkie zamieszczone w niniejszym serwisie znaki handlowe, które nie są własnością operatora lub na które nie posiada on licencji, zostały użyte za zgodą ich właścicieli.
  •  Nieuprawnione wykorzystanie zawartości niniejszego serwisu może być podstawą do roszczenia odszkodowawczego i/lub stanowić przestępstwo.
  • W niniejszym serwisie mogą się znajdować odnośniki do innych stron internetowych. Zostały one zamieszczone w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Zamieszczenie odnośnika nie oznacza, że aprobujemy treść strony, do której on odsyła. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą odnośników zamieszczonych w naszym serwisie.
  • Zamieszczanie odnośników do niniejszego serwisu na innych stronach internetowych lub w dokumentach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Med Playa.
  • Do korzystania z niniejszego serwisu i rozstrzygania wszelkich związanych z nim sporów mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Hiszpanii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tym serwisie są jedynie informacjami ogólnymi. Udostępnia je Med Playa i chociaż stara się, aby zawsze były aktualne i prawidłowe, nie gwarantuje, w sposób wyraźny ani dorozumiany, kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości i dostępności zawartości tekstowej i graficznej serwisu ani informacji, produktów i usług oferowanych w serwisie. Dlatego traktując je jako w pełni wiarygodne, czynisz to na własną odpowiedzialność.

W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody, w tym, bez ograniczeń, za straty i szkody pośrednie i niematerialne ani za wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z utraty danych lub zysków związanych z korzystaniem z tego serwisu.

Poprzez ten serwis możesz się łączyć z innymi serwisami, nad którymi Med Playa nie posiada kontroli. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych serwisów. Zamieszczenie odnośników nie jest równoznaczne z rekomendowaniem ani aprobowaniem poglądów wyrażanych na stronach, do których one odsyłają.

Dokładamy starań, aby serwis był zawsze aktualny i aby zawsze działał sprawnie. Jednakże Med Playa nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do serwisu z przyczyn technicznych, na które nie ma wpływu.


MEDPLAYA AMIGO! LOYALTY PROGRAM: TERMS AND CONDITIONS

1. INTRODUCTION

At MedPlaya, our customers are our top priority. That's why we have developed the all-new MedPlaya Amigo! Loyalty Programme, designed to offer our direct customers the best prices, favourable conditions, and exclusive offers and benefits.

MedPlaya Amigo! consists of three levels: Holiday Friends, BFFs, and Soulmates. Your level within the programme increases as you accumulate more stays with us, and with each level, you unlock additional benefits.

The following terms and conditions outline how MedPlaya Amigo! works and can be referred to anytime on the MedPlaya Hoteles website: www.medplaya.com.

MedPlaya Amigo! utilizes a Customer Identification Number to identify members. By accepting these terms and conditions, the MedPlaya Amigo! member confirms their awareness and understanding of the programme’s details.

MedPlaya reserves the right to make necessary amendments to the conditions of MedPlaya Amigo! as it deems necessary.

The advantages of MedPlaya Amigo! are applicable to all MedPlaya hotels, with the exception of Resort Giverola & Bella Vista Beach Club.

2. REGISTERING FOR MEDPLAYA AMIGO!

The programme is available to adults over 18 years old.

Official bodies and companies are excluded from the MedPlaya Amigo! programme.

You can register for MedPlaya Amigo! through the following channels:

- The www.medplaya.com website: Fill out the online registration form with your personal information and accept the provided conditions.
- In MedPlaya Hotels: Use the QR code for registration.

Registration for MedPlaya Amigo! program is free. An email address is required to register for MedPlaya Amigo!, and each registration must have a unique email address.

3. MEDPLAYA AMIGO

Once you have completed registration for MedPlaya Amigo!, you can access your personal MedPlaya Amigo! area on www.medplaya.com. This can be done by identifying yourself with your email address or MedPlaya identification number (ID MedPlaya) and password.

Within the MedPlaya Amigo! dashboard, you can:

- View and download your digital MedPlaya Amigo! identification card, which displays your full name and MedPlaya Identification Number (ID MedPlaya).

- Check and update your personal details.

- View your booking history and easily make new reservations.

- Adjust your access settings for the MedPlaya Amigo! private area.

- Make your next reservation at the best price available!

Please note that your MedPlaya Amigo! membership is personal and non-transferable.

* In order that your discount is applied correctly on arrival it is important that you identify yourself using your ID MedPlaya Amigo! or email associated with your account when making your reservation.

4. BENEFITS OF MEDPLAYA AMIGO

As a member of the MedPlaya Amigo! you will be the first to hear of our promotions and offers* and will enjoy discounts and benefits on your direct reservations at all our MedPlaya Hotels, excluding Resort Giverola/Hotel Bella Vista.
*The inclusion in our Newsletter database is a condition of MedPlaya Amigo 


Discounts and benefits are applied based on your MedPlaya Amigo! membership level, all your stays (direct reservations only) count towards your membership level, and discounts, benefits and rewards are applicable on your stays with us when you have made your reservation on our website www.medplaya.com, through our Call Centre, Guest Service Managers, or directly at the hotel Reception.

Please refer to the table below for the different levels and associated benefits:

[Table of Levels and Benefits]

Your membership level is determined by the number of nights you have stayed with us (only direct reservations confirmed in your name count) in any MedPlaya Hotel within the two years preceding your upcoming reservation check-in date. Please note that membership levels may fluctuate based on this criterion.

Discounts and benefits do not apply to reservations made through third-party agents, online travel agents, or tour operators.

Discounts will be applied to the price of the room occupied by the MedPlaya Amigo! member at check-in, and benefits will be available upon,  or shortly after, arrival at the hotel.
Benefits and discounts are not duplicated when more than one MedPlaya Amigo! member occupies a room.


Discounts are applied to the final price of the reservation, excluding extras, and are not applicable to 100% Non refundable bookings.

5. CANCELLING YOUR MEDPLAYA AMIGO MEMBERSHIP

Membership of the MedPlaya Amigo! programme may be cancelled for the following reasons:

- The user may request to cancel their membership of the MedPlaya Amigo! programme by sending an email to: contact@medplaya.com

- MedPlaya Management reserves the right to the temporary or permanent cancellation of the MedPlaya Amigo! members membership under the following circumstances:

          - Improper use of the MedPlaya Amigo! Programme.
          - Failure to comply with the Terms and Conditions accepted when registering for the programme.
          - Inappropriate behaviour at the hotel.
          - Cancellation of subscription to Newsletter
          - Detection of incorrect data provided when registering for the MedPlaya Amigo! programme.
          - The demise of the MedPlaya Amigo! member.
          - When no transactions or bookings have been made using your MedPlaya Amigo! account during the past five years.

6. PRIVACY POLICY – DATA PROTECTION

By completing the registration request for the MedPlaya Amigo! programme, the user accepts and authorizes MED PLAYA MANAGEMENT, SL to use and process the personal data provided for the purposes of the customer loyalty programme of the MED PLAYA group, such as the improvement of the commercial relationship with the client and making personalized offers.

Similarly, for the proper fulfilment of the programme, your personal data will be transferred to companies of the MED PLAYA group for the purposes described above.

The Personal Data that you provide will be processed to identify you as a user of the programme and to give you access to the various features and services that are available to users registered in the programme.

The user can, at any time, revoke consent for the processing of their personal data by sending an email to rgpd@medplaya.com. However, the revocation of consent will imply the exclusion of the client from the MedPlaya Amigo! programme.


Polityka cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki wysyłane przez serwis internetowy do przeglądarki i automatycznie zapisywane na dysku urządzenia (np. komputera, smartfona lub tabletu) użytkownika. Pliki te przechowują informacje o preferencjach użytkownika lub jego urządzeniu, co przy kolejnych odwiedzinach serwisu pozwala rozpoznać użytkownika i umożliwia spersonalizowanie prezentowanych mu treści.

Pliki cookies służą do przechowywania określonych informacji dostarczonych przez użytkownika podczas przeglądania naszego serwisu.

 

Do czego są wykorzystywane pliki cookies w tym serwisie?

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies innych podmiotów, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po jego stronach. Pliki te są zatem stosowane do pomiaru liczby odwiedzin i wydajności strony internetowej, a także do jej optymalizowania i personalizowania. Jednak w każdej chwili użytkownik może w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę plików cookies.

Cookies innych podmiotów to pliki utworzone i wykorzystywane przez dostawców usług w zakresie reklamy, personalizacji i analizy, którzy w ten sposób dostarczają nam anonimowych danych uzyskanych za pośrednictwem tych plików.

Są to konkretnie następujące usługi:

Facebook Ads: Funkcja ta, wraz z pikselem Facebooka, pozwala dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły serwis lub media społecznościowe, i z określonym typem odbiorców skojarzyć konkretny przekaz. Remarketing to metoda, która powoduje, że użytkownicy, którzy odwiedzili serwis lub media społecznościowe, odwiedzają je ponownie, i pozwala nam oferować im reklamy oparte na ich poprzednich odwiedzinach.

Pozyskane w tym celu informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Google Analytics: Jest to usługa przeznaczona do analizy statystyk serwisów internetowych oferowana przez firmę Google. Pozwala ona analizować sposób korzystania z serwisu przez jego użytkowników. Podczas przeglądania serwisu gromadzonych jest szereg danych, takich jak adres IP i lokalizacja użytkownika oraz informacja, jakie strony odwiedził. Dzięki tej usłudze możemy także poznać preferencje użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do analizowania trendów, zarządzania serwisem oraz mierzenia jego użyteczności i ruchu na stronach.

SnapEngage: Jest to interaktywny czat, za pomocą którego użytkownicy serwisu pomogą uzyskać pomoc. Gromadzi informacje niezbędne do utrzymywania kontaktu z użytkownikiem w trakcie przeglądania przez niego stron (np. lokalizacja, język, liczba odwiedzin). Dane te są wykorzystywane wyłącznie przez infolinię, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies innych podmiotów, zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania plików cookies dostępnymi na stronach tych podmiotów.

 

Jak uzyskuje się zgodę na wykorzystywanie plików cookies w tym serwisie?

Uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na automatyczne zapisywanie plików cookies, jeżeli w oknie, które wyświetli się w naszym serwisie, zaznaczył pole zgody na wykorzystywanie plików cookies lub mimo niezaznaczenia pola zgody kontynuuje przeglądanie naszego serwisu.

 

Jak mogę zapobiec wykorzystywaniu plików cookies w tym serwisie?

Jeżeli użytkownik nie chce, aby podczas jego odwiedzin w serwisie były wykorzystywane pliki cookies, może wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki, a następnie usunąć pliki cookies zapisane wcześniej.

Informacje o obsłudze plików cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Safari

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Opera

Jeżeli użytkownik zablokuje obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre usługi lub funkcjonalności strony mogą przestać być dostępne.


THE HEALTH AND SAFETY OF OUR CUSTOMERS AND STAFF ARE OF THE UTMOST IMPORTANCE TO MEDPLAYA.

All of our hotels undergo regular hygiene and safety checks, approved by safety experts, in order to ensure the highest levels of health and safety during your stay in our hotels.

 


WAŻNA INFORMACJA

We would like to remind you that although it is no longer compulsory to wear face masks in our hotels, they are obligatory in areas such as medical centres, chemist's and hospitals.

Dziękujemy Państwu za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie naszych obiektów


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, by zasięgnąć informacji i uzyskać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania, a także dokonać rezerwacji.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poza dniami i godzinami pracy Biura, odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.