Polityka Prywatności

DIRECT BOOKING

WhyBookDirectwith Medplaya?

*Book with confidence-We will take care of you. Dealing with us direct means managing your booking is easy.

*Direct Booking Assurance-we will refund or change the date of your hotel booking free of charge, if  a change or cancellation of a flight booking affects the dates of your reservation with us. **Subject to availability**

*Best Rate Guarantee- if you find a lower rate 24 hours after booking with us we will discount the difference +5% at the end of your stay. *conditions apply

*Nothing to pay until you arrive at the hotel.

*Promotional Code for  discounts on future bookings.

*Automatic Amigo loyalty points if registered for our Amigo Card.

*Free bottle of wine.

 


OUR PHILOSOPHY AND POLICIES

Philosophy
Med Playa is a hotel chain that specialises in coastal holidays. We began at the same time as the first tourists started coming to Spain. Since then we have specialised in giving great holidays to visitors to our country. We know that they are the details that make all the difference and we pay great attention to getting these right. A friendly service, good food, comfortable rooms and a pleasant atmosphere are for us the key to great holidays. Our objective as a company is to provide quality holidays at competitive prices.

Quality
Quality for us means providing comfortable, modern, well-equipped rooms with all the necessary supporting services; these services include laying on varied, nutritious food adapted to the tastes of our guests, never forgetting that many of our hotels are family orientated; quality for Med Playa also means making our guests feel welcome with a genuinely friendly service: not one of forced, theatrical friendliness but rather a service displaying the warmth of our staff, who truly enjoy serving our guests; it also means putting on quality entertainment, both with regard to games and sports activities and the evening entertainments, with shows given by professionals, the guests themselves, and members of our own staff.

Prices
Competitive pricing means offering prices that are concordant with  the quality and service that we provide. Try and imagine planning a holiday for the whole of your family taking as a reference the prices we offer on our website. We are sure that you will be pleasantly surprised at how reasonable the cost is. We are able to offer these competitive prices thanks to the depth of our experience in the hotel business. Many years of work have taught us how to adjust our costs without harming the quality of our service, so that our guests get the very best value for money.

Our mission is reflected in the values that characterise the philosophy of Med Playa Management SL and its performance as a responsible company: the emphasis is on people, good business sense, environmental responsibility and innovation.
Med Playa is committed to the environment and conducts all of its business activities in line with the principles of sustainable development, progressively introducing policies to ensure good environmental practices in all of the chain's hotels.
The chain has introduced policies ranging from resource rationalisation (energy, water, etc.), the reduction in residue production and selective waste collection to guidelines ensuring respect for local flora and fauna as well as the cultural heritage of the places where Med Playa does business.
Innovation forms part of the culture of Med Playa. Since 2007 we have held an internal competition that awards the ingenuity of our workers. These prizes have the dual aim of throwing up imaginative new ideas for improvements in our work and of making sure that the voice of our staff is heard. Med Playa also has an innovation team to evaluate and develop new projects and ideas.


GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

The objective of Med Playa Management, S.L. is to administer and manage hotels and aparthotels.

Alicante –Company Registration- MED PLAYA MANAGEMENT, SL Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona.
Our company registration number is  B17076886  Tomo 1.597, Folio 58, Hoja A-21.313, Inscrip. 1ª.

Torremolinos –Medplaya Call Center- From UK. 0843 508 5479 . SPAIN: (34) 951 989 315. Our Call Centre is open 5 days a week with the following hours:  Monday- Friday 10:00-19:00. 

Girona -Offices- Our head offices are at Passeig General Mendoza 1, 6, Girona, Spain. Telephone: 972 205 212, fax: 972 218930, company website: www.medplaya.com.


The company was founded in 1967 and its main activity is to manage hotels. We currently operate 16 hotels making up the Med Playa Hotels chain.
Med Playa Management, S.L. specialises in beach hotels. The chain's hotels are situated on the Costa Brava and the Maresme coast, in Salou and Benidorm, on the Costa del Sol and next to the Black Sea. We manage a total of 3,929 rooms providing beds for up to 8,080 guests at any one time.

Whilst not originally operating under the name of Med Playa, the company began to construct several hotels in Benidorm in 1967 and 1968. Since then the group has expanded its operations opening other hotels in Spain's main tourist resorts: Torremolinos and Benalmadena on the Costa del Sol; Benidorm on the Costa Blanca; Salou on the Costa Daurada; Calella on the  Maresme coast; and Tossa and Platja d'Aro (Playa de Aro) on the Costa Brava.

more info:  management@medplaya.com


Polityka prywatności

MED PLAYA szanuje prywatność swoich klientów oraz użytkowników swojego serwisu i mediów społecznościowych, a także chroni dane osobowe, które nam Państwo udostępniają, kontaktując się w jakikolwiek sposób z naszą siecią hotelową.

Dlatego, w myśl obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, MED PLAYA wdrożyła niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych poprzez zapobieganie ich utracie, nieuprawnionemu dostępowi do nich oraz przetwarzaniu ich bez zgody osoby, której dotyczą.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), zamieszczamy informacje o szczegółach dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych przez MED PLAYA.

 

¿Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

NAZWA PODMIOTU:      MED PLAYA MANAGEMENT SL

NIP:                                       B17076886

Adres siedziby:                    Paseo General Mendoza, nº 1, Planta 6ª, 17002 Girona, Hiszpania

E-mail:                                   rgpd@medplaya.com

 

¿W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Pozyskane dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania relacji z użytkownikami naszego serwisu internetowego w zakresie obsługi procedury rejestracyjnej, przesłanych formularzy kontaktowych i zamówionych usług.

W szczególności MED PLAYA przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

REZERWACJE ONLINE: Wypełnienie formularza rezerwacji online przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i zautomatyzowane przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu zarządzania dokonaną rezerwacją i świadczenia zamówionej usługi zakwaterowania. W przypadku, gdy użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza udzielił wyraźnej zgody na przesyłanie drogą e-mailową informacji handlowych o ofercie, nowościach i promocjach przygotowywanych przez MED PLAYA, jego dane osobowe będą przetwarzane również w tym celu.

Ponadto informujemy, że dane osobowe użytkowników dokonujących rezerwacji i dane dotyczące rezerwacji będą przekazywane w wymienionych wyżej celach podmiotom z grupy MED PLAYA uczestniczącym w obsłudze rezerwacji i świadczeniu zamówionej usługi.

AMIGO CARD: Wypełnienie formularza zapisu do programu AMIGO CARD przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celach, w jakich został stworzony program lojalnościowy dla klientów grupy MED PLAYA: doskonalenia relacji handlowych z klientem i przygotowywania spersonalizowanych ofert.

Ponadto informujemy, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu Państwa dane osobowe będą przekazywane w wymienionych wyżej celach podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa identyfikacji jako użytkowników programu lojalnościowego oraz zapewnienia Państwu dostępu do różnych funkcjonalności i usług dostępnych dla użytkowników zapisanych do programu.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych powoduje wykreślenie użytkownika z programu AMIGO CARD.

FORMULARZE KONTAKTOWE: Wypełnienie formularza kontaktowego w celu uzyskania informacji lub wyrażenia opinii przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, sugestie, wnioski i skargi oraz doskonalenia jakości usług. Aby zagwarantować prawidłową, sprawną i skuteczną obsługę przesłanych nam wiadomości, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

NEWSLETTER: Wypełnienie formularza zapisu na newsletter przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę, aby jego adres e-mail został dodany do listy adresowej w celu otrzymywania wiadomości i informacji handlowych od grupy MED PLAYA.

Jeżeli zatem użytkownik subskrybuje newsletter grupy MED PLAYA, będziemy mu przesyłać e-mailem bądź SMS-em lub przekazywać telefonicznie informacje o naszych usługach.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

CURRICULUM VITAE: Wypełnienie formularza wysyłki currículum vitae przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celu uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych w hotelach i innych podmiotach należących do grupy MED PLAYA.

Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie mamy prawo do ich przetwarzania?

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi uprzednia wyraźna zgoda osoby, której te dane dotyczą, oraz spełnienie obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i innych obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe zostały zatem pozyskane od osoby, której dotyczą, lub od jej przedstawiciela prawnego. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak na przykład dane ujawniające pochodzenie etniczne lub rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe czy przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne czy dane dotyczące zdrowia.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub niezaakceptowanie niniejszych zasad ochrony danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zarejestrowania się do serwisu, subskrybowania newslettera, zapisania się do programu Amigo Card oraz otrzymywania informacji o usługach.

W przypadku, gdy między stronami istnieje już stosunek umowny, obowiązki wynikające z przepisów administracyjnych, podatkowych, rachunkowych i prawa pracy będą realizowane na podstawie tego stosunku.


Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Dane osobowe osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez czas trwania jej relacji z MED PLAYA, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach prawnych i przez okres bezwzględnie niezbędny do wypełnienia ewentualnych zobowiązań wynikających z przetwarzania.

Kiedy Państwa dane osobowe przestaną być konieczne lub istotne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zostaną one usunięte po upływie 10 lat od ostatniego zamówienia usługi, o ile wcześniej nie zażądają Państwo ich usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane w celach handlowych będą przechowywane do momentu, kiedy zażądają Państwo ich usunięcia. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com.

Nadesłane przez Państwa curriculum vitae zostaną usunięte po upływie 2 lat od ich otrzymania.

Jakim odbiorcom ujawniane są Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przedsiębiorstw należących do grupy MED PLAYA i dostawców świadczących usługi w imieniu MED PLAYA, co ma na celu udostępnić im informacje niezbędne do prawidłowego świadczenia zamówionej usługi. Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Informacje przekazane nam przez Państwa zarówno za pośrednictwem tego serwisu, jak i poprzez aplikację będą przechowywane na serwerach należących do spółki MED PLAYA MANAGEMENT SL.


Jakie są Państwa prawa?

Każdy ma prawo uzyskać informację, czy MED PLAYA przetwarza jego dane osobowe.

Osoba, której dane dotyczą, jest zatem uprawniona do uzyskania od MED PLAYA potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Ponadto ma prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, i ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne, jak również wnieść o ich usunięcie, między innymi w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

W określonych okolicznościach osoba, której dotyczą dane, może domagać się ograniczenia ich przetwarzania, a także, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania tych danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów i praw osoby, której dane dotyczą, albo dane te są potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane znajdujące się w zbiorach danych grupy MED PLAYA, są zatem następujące:

DOSTĘP – możliwość sprawdzenia swoich danych osobowych.

SPROSTOWANIE – możliwość poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe.

USUNIĘCIE – możliwość usunięcia swoich danych osobowych.

PRZENOSZENIE – możliwość otrzymania w formacie elektronicznym wszystkich swoich danych osobowych dostarczonych grupie MED PLAYA jako niezbędnych do realizacji zawartej z nią umową.

SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA – możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA – możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych; c) grupa MED PLAYA nie potrzebuje już danych osobowych do przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Aby skorzystać z przedstawionych wyżej praw, należy wypełnić formularz wniosku i przesłać go, wraz z kopią swojego dowodu osobistego, pocztą elektroniczną (rgpd@medplaya.com) lub pocztą tradycyjną (Responsable Protección de Datos MED PLAYA, Paseo General Mendoza, nº1, Planta 6ª, 17002 Girona, Hiszpania).

W przypadku, gdy uznają Państwo, że zostało naruszone któreś z przysługujących Państwu praw służących ochronie danych osobowych albo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), mają Państwo prawo wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych.


Zmiany polityki prywatności

Treść niniejszej polityki prywatności może zostać w dowolnym momencie zaktualizowana w celu dostosowania jej do zmian w ustawodawstwie lub orzecznictwie. O każdej takiej zmianie w ustawodawstwie lub orzecznictwie będziemy odpowiednio informować drogą e-mailową lub zamieszczając stosowną informację w naszym serwisie.

Treść niniejszej polityki prywatności jest dostępna w naszym serwisie, pod adresem www.medplaya.com


Bezpieczny serwis

Nasz serwis jest hostowany w bezpiecznym środowisku. W konfiguracji serwerów/systemów serwisu zastosowano szyfrowanie danych i zapory sieciowe, które są standardem w sektorze.

Podczas dokonywania rezerwacji online w serwisie lub rejestrowania się jako klient bądź użytkownik w którymkolwiek z działów informacje wymieniane między komputerem klienta i systemami informatycznymi firmy Med Playa Management SL są poddawane procesowi szyfrowania, aby uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do informacji lub przechwycenie komunikacji między klientem i serwisem. Szyfrowanie to oparte jest na standardowym protokole SSL-V.3 i odbywa się z wykorzystaniem 128-bitowych kluczy sesji, gwarantując bezpieczną transmisję.


Zasady i warunki korzystania z serwisu

Witaj w naszym serwisie. Informujemy, że sam fakt poruszania się po nim oznacza, że akceptujesz poniższe zasady i warunki korzystania z serwisu, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Med Playa z użytkownikami tego serwisu.

Terminy „Med Playa” i „my” odnoszą się do właściciela serwisu, tj. spółki MED PLAYA MANAGEMENT SL z siedzibą pod adresem:

MED PLAYA MANAGEMENT SL

Ps General Mendoza 1 6  17002  - (Girona) - Gerona

Hiszpania

NIP: B17076886

Rejestr handlowy: tom 1597, arkusz 58, karta A-21.313, wpis nr 1.

Termin „Ty” oznacza użytkownika lub gościa naszego serwisu.

 Podczas korzystania z niniejszego serwisu obowiązują następujące warunki:

 

  • Treść niniejszego serwisu ma na celu jedynie dostarczenie ogólnych informacji. Zastrzegamy sobie możliwość modyfikowania treści serwisu bez konieczności uprzedniego powiadomienia o takim zamiarze.
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie gwarantujemy dokładności, precyzyjności, aktualności, kompletności i odpowiedniości informacji i materiałów zamieszczonych lub oferowanych w tym serwisie. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości, że te informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy oraz że wyraźnie wyłączamy w najszerszym dozwolonym przepisami prawa zakresie swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości i błędy.
  • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Ciebie informacji lub materiałów dostępnych w tym serwisie – możesz z nich korzystać wyłącznie na własne ryzyko. Do Ciebie należy upewnienie się, że produkty, usługi i informacje dostępne za pomocą tego serwisu spełniają Twoje wymagania.
  • Niniejszy serwis zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które posiadamy licencje. Do materiałów tych należą między innymi projekt, układ, wygląd i grafika niniejszego serwisu. Zabrania się ich powielania w sposób naruszający prawa autorskie, które stanowią element niniejszych zasad i warunków.
  • Wszystkie zamieszczone w niniejszym serwisie znaki handlowe, które nie są własnością operatora lub na które nie posiada on licencji, zostały użyte za zgodą ich właścicieli.
  •  Nieuprawnione wykorzystanie zawartości niniejszego serwisu może być podstawą do roszczenia odszkodowawczego i/lub stanowić przestępstwo.
  • W niniejszym serwisie mogą się znajdować odnośniki do innych stron internetowych. Zostały one zamieszczone w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Zamieszczenie odnośnika nie oznacza, że aprobujemy treść strony, do której on odsyła. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których możesz uzyskać dostęp za pomocą odnośników zamieszczonych w naszym serwisie.
  • Zamieszczanie odnośników do niniejszego serwisu na innych stronach internetowych lub w dokumentach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Med Playa.
  • Do korzystania z niniejszego serwisu i rozstrzygania wszelkich związanych z nim sporów mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Hiszpanii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte w tym serwisie są jedynie informacjami ogólnymi. Udostępnia je Med Playa i chociaż stara się, aby zawsze były aktualne i prawidłowe, nie gwarantuje, w sposób wyraźny ani dorozumiany, kompletności, dokładności, rzetelności, odpowiedniości i dostępności zawartości tekstowej i graficznej serwisu ani informacji, produktów i usług oferowanych w serwisie. Dlatego traktując je jako w pełni wiarygodne, czynisz to na własną odpowiedzialność.

W żadnym razie nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody, w tym, bez ograniczeń, za straty i szkody pośrednie i niematerialne ani za wszelkiego rodzaju straty i szkody wynikające z utraty danych lub zysków związanych z korzystaniem z tego serwisu.

Poprzez ten serwis możesz się łączyć z innymi serwisami, nad którymi Med Playa nie posiada kontroli. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych serwisów. Zamieszczenie odnośników nie jest równoznaczne z rekomendowaniem ani aprobowaniem poglądów wyrażanych na stronach, do których one odsyłają.

Dokładamy starań, aby serwis był zawsze aktualny i aby zawsze działał sprawnie. Jednakże Med Playa nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do serwisu z przyczyn technicznych, na które nie ma wpływu.


REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO AMIGO CARD SIECI MEDPLAYA

1.      WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki funkcjonowania programu lojalnościowego Amigo Card, którego organizatorem jest spółka MED PLAYA MANAGEMENT S.L., zwana dalej MedPlaya.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w serwisie internetowym należącym do ww. spółki, pod adresem www.medplaya.com.

Potwierdzeniem uczestnictwa w programie lojalnościowym Amigo Card jest karta identyfikacyjna Amigo Card wydana posiadaczowi na jego nazwisko, lecz stanowiąca własność MedPlaya.

Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że posiadacz karty Amigo Card zna zawarte w nim zasady i warunki oraz że będzie ich przestrzegał przez cały okres uczestnictwa w programie Amigo Card.

Przywileje przysługujące w związku z uczestnictwem w programie lojalnościowym Amigo Card dotyczą wszystkich hoteli sieci MedPlaya, z wyjątkiem Resort Giverola & Bella Vista Beach Club. Nie ma możliwości wymiany punktów uzyskanych w Giverola/Bella Vista na zniżki, usługi lub prezenty. Każdy obiekt określa usługi objęte programem Amigo Card i mogą się one różnić w zależności od obiektu.

MedPlaya zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

 

2.      REJESTRACJA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM AMIGO CARD

W programie lojalnościowym Amigo Card może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, natomiast nie mogą w nim uczestniczyć osoby prawne. Aby się zarejestrować w programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować warunki programu.

Osoba zarejestrowana w programie otrzyma kartę Amigo Card. Nie jest dopuszczalne zarejestrowanie się prze tę samą osobę więcej niż raz. W przypadku dokonania więcej niż jednej rejestracji przez tę samą osobę MedPlaya zastrzega sobie prawo anulowania tychże rejestracji.

Do programu lojalnościowego Amigo Card można się zarejestrować poprzez któryś z następujących kanałów:

·         Strona internetowa www.medplaya.com – poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na tejże stronie oraz zaakceptowanie warunków programu.

Przy rejestracji za pośrednictwem tejże strony internetowej MedPlaya przyznaje automatycznie 20 punktów na powitanie w programie Amigo Card.

 

·        W hotelach sieci MedPlaya poprzez wypełnienie formularza, dostęp za pomocą kodu QR.

 

Przystąpienie do programu lojalnościowego Amigo Card jest bezpłatne. Aby zarejestrować się w programie, konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej. Nie jest dopuszczalne dokonywanie więcej niż jednej rejestracji na ten sam adres poczty elektronicznej.

 

3.      KARTA AMIGO CARD

Karta Amigo Card potwierdza uczestnictwo jej posiadacza w programie lojalnościowym Amigo Card. Na karcie figuruje pełne imię i nazwisko posiadacza oraz numer identyfikacyjny (ID MedPlaya).

Karta Amigo Card jest dostępna w formie cyfrowej.

Na zakończenie procedury rejestracyjnej posiadacz otrzyma na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji e-mail powitalny z załącznikiem zawierającym wirtualną kartę Amigo Card.

Ponadto posiadacz karty Amigo Card ma dostęp do wirtualnej karty na swoim koncie Amigo, skąd może ją pobrać lub wydrukować.

Karta Amigo Card jest imienna i nie mogą z niej korzystać inne osoby.

 

4.      KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM AMIGO CARD

Posiadaczowi karty Amigo Card przysługują wszystkie korzyści uczestnictwa w programie lojalnościowym Amigo Card oferowane przez wszystkie hotele MedPlaya. Korzyści te są następujące:

a.      Wymiana punktów na zniżkę za pobyt.

Dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych poprzez stronę internetową www.medplaya.com lub Centrum Obsługi Klienta MedPlaya albo w hotelach MedPlaya i pod warunkiem zaakceptowania warunków bezpłatnego anulowania rezerwacji.

b.      Wymiana punktów na usługi/upominki gratis w dowolnym hotelu MedPlaya.

Sprawdź, jakie usługi/upominki oferuje Twój hotel, mogą one bowiem się różnić w zależności od obiektu.

c.       Szybsze zameldowanie w hotelu po okazaniu fizycznej lub wirtualnej karty Amigo Card w recepcji.

d.      Promocje i zniżki przeznaczone wyłącznie dla klientów zarejestrowanych w programie Amigo Card.

 

 

4.1  PUNKTY

W przypadku wymiany na zniżkę za pobyt każdy punkt Amigo Card ma wartość 0,5 €, która obowiązuje wyłącznie przy wymianie punktów na zniżkę za pobyt w przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez stronę internetową www.medplaya.com lub Centrum Obsługi Klienta MedPlaya albo w hotelach MedPlaya i pod warunkiem zaakceptowania warunków bezpłatnego anulowania rezerwacji.

Możliwość wymiany punktów na zniżkę za pobyt w przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez stronę internetową www.medplaya.com lub Centrum Obsługi Klienta MedPlaya albo w hotelach MedPlaya nie dotyczy rezerwacji bezzwrotnych.

Każdy hotel MedPlaya udziela informacji o usługach/upominkach dostępnych w nim w ramach programu lojalnościowego Amigo Card wraz z podaniem ich wartości wyrażonej w punktach Amigo Card. Usługi/upominki, które nie zostały wyszczególnione jako dostępne w ramach programu, nie są dostępne.

Nie istnieje możliwość przekazywania punktów Amigo Card innym uczestnikom programu ani wymiany punktów Amigo Card na pieniądze.

Punkty Amigo Card są ważne przez 2 lata od dnia ich uzyskania.

 

4.2  UZYSKIWANIE PUNKTÓW

Kartę Amigo Card, fizyczną lub wirtualną, należy okazać przy meldowaniu się w hotelu w celu zarejestrowania na koncie Amigo Card punktów za pobyt. Rejestrowanie punktów odbywa się automatycznie podczas meldowania się i nie jest możliwe zarejestrowanie punktów z wyprzedzeniem, przed przybyciem do hotelu.

Posiadacz karty Amigo Card uzyskuje punkty w następujący sposób:

 

a)      za każdy pobyt w hotelach MedPlaya

Ten sposób uzyskiwania punktów dotyczy wszystkich kanałów rezerwacji. Za każdy pobyt naliczana jest odpowiednia liczba punktów zgodnie z poniższym:

 

o   od 1. do 5. pobytu:                 20 punktów Amigo Card za pobyt

o   od 6. do 10. pobytu:               35 punktów Amigo Card za pobyt

o   od 11. do 15. pobytu:             50 punktów Amigo Card za pobyt

o   powyżej 15. pobytu:               60 punktów Amigo Card za pobyt

 

Pobyty są liczone od dnia zarejestrowania się w programie lojalnościowym Amigo Card. Jeśli miały miejsce w różnych hotelach MedPlaya, również są sumowane.

Rezerwacja na termin bezpośrednio następujący po terminie poprzedniej rezerwacji nie jest liczona jako nowy pobyt, w związku z czym nie są przyznawane punkty za ten pobyt.

 

b)     za każdą rezerwację dokonaną następującymi kanałami:

 

-          www.medplaya.com

-          Centrum Obsługi Klienta MedPlaya

-          hotele MedPlaya

Przy meldowaniu się w hotelu automatycznie przyznawana jest liczba punktów odpowiadająca 8% łącznej kwoty rezerwacji, nie licząc dodatkowych usług.

Ten sposób uzyskiwania punktów nie dotyczy rezerwacji dokonanych kanałami dystrybucyjnymi innymi niż wymienione w niniejszym punkcie b).

Posiadacz karty Amigo Card otrzymuje punkty i za pobyt, i za rezerwację, jeśli spełnia powyższe warunki.

 

4.3.            WARUNKI UZYSKIWANIA PUNKTÓW

o   W przypadku, gdy posiadacz karty Amigo Card dokonał kilku rezerwacji, uzyskuje punkty Amigo Card jedynie od kwoty za pokój, w którym jest zameldowany.

o   W przypadku, gdy posiadacz karty Amigo Card opłaca kilka rezerwacji, nie uzyskuje więcej punktów.

o   W przypadku, gdy w tym samym pokoju jest zakwaterowanych więcej osób zarejestrowanych w programie lojalnościowym Amigo Card, punkty uzyskuje tylko jedna osoba.

o   W przypadku, gdy posiadacz karty Amigo Card zmieni rezerwację w trakcie pobytu, MedPlaya zastrzega sobie prawo do zmiany naliczenia punktów Amigo Card dokonanego przed zmianą rezerwacji.

o   Posiadacz karty Amigo Card uzyskuje punkty także w przypadku, gdy rezerwację opłaciła inna osoba.

 

5.      WYMIANA PUNKTÓW

Aby wymienić zgromadzone punkty na zniżki i/lub usługi/upominki w trakcie pobytu, należy okazać kartę Amigo Card, fizyczną lub wirtualną, w recepcji lub menadżerowi odpowiedzialnemu za obsługę programu lojalnościowego Amigo Card.

 

a)      WYMIANA PUNKTÓW NA USŁUGI/UPOMINKI

O wymianę punktów na usługi/upominki można się zwrócić w recepcji lub do “Loyalty-Fidelidad & Community Manager”, okazując kartę Amigo Card.

Recepcja lub Loyalty & Community Manager wystawi voucher na usługę/upominek i odejmie odpowiednią liczbę punktów z konta posiadacza karty Amigo Card. Aby zrealizować voucher, należy dostarczyć go do działu odpowiedzialnego za daną usługę/upominek.

Voucher wystawiony w trakcie pobytu traci ważność wraz z końcem pobytu.

W recepcji i u “Loyalty-Fidelidad & Community Manager” można się dowiedzieć, jakie usługi/upominki można uzyskać w zamian za punkty Amigo Card. Usługi/upominki mogą się bowiem różnić w zależności od hotelu.

Wymiana punktów na usługi dodatkowe w pokoju jest możliwa, wyłącznie jeśli posiadacz karty Amigo Card jest zakwaterowany w tym pokoju.

 

b)      WYMIANA PUNKTÓW NA ZNIŻKI ZA POBYT

Posiadacz karty Amigo Card może wymienić punkty na zniżkę za pobyt. Może się o taką wymianę zwrócić w momencie meldowania się w hotelu lub przed przybyciem do hotelu.

Wymiana punktów na zniżkę za pobyt dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonywanych poprzez stronę internetową www.medplaya.com lub Centrum Obsługi Klienta MedPlaya albo w hotelach MedPlaya i pod warunkiem zaakceptowania warunków bezpłatnego anulowania rezerwacji. Zniżka jest naliczana od kwoty ceny zakwaterowania i wyżywienia, bez usług dodatkowych.

Jeden punkt Amigo Card ma wartość 0,5 €, która obowiązuje wyłącznie przy wymianie punktów na zniżkę za pobyt.

Możliwość wymiany punktów na zniżkę za pobyt w przypadku rezerwacji dokonywanych poprzez stronę internetową www.medplaya.com lub Centrum Obsługi Klienta MedPlaya albo w hotelach MedPlaya nie dotyczy rezerwacji bezzwrotnych. Wymiana punktów na zniżkę za pobyt nie jest także możliwa w przypadku rezerwacji dokonywanych innymi kanałami.

W przypadku, gdy posiadacz karty Amigo Card dokonał kilku rezerwacji, wymiana punktów na zniżkę za pobyt jest możliwa tylko w zastosowaniu do pokoju, w którym posiadacz karty Amigo Card jest zakwaterowany.

Kwoty podatków i tym podobnych opłat nie są objęte wymianą.

 

6.      KONTO AMIGO CARD NA MEDPLAYA.COM

Po zakończeniu procedury rejestracji do programu lojalnościowego Amigo Card uczestnik może się zalogować do swojego konta Amigo Card na stronie www.medplaya.com za pomocą swojego adresu e-mail lub numeru identyfikacyjnego MedPlaya (ID MedPlaya) i hasła.

Po zalogowaniu się na konto Amigo Card można:

-          Pobierz/Wydrukuj swoją kartę Amigo Card.

-          sprawdzić dostępne saldo punktów Amigo Card oraz historię operacji naliczeń i odjęć punktów;

-          sprawdzić i zaktualizować swoje dane osobowe;

-          sprawdzić historię rezerwacji i sprawniej dokonywać kolejnych rezerwacji;

-          zmienić ustawienia swojego konta Amigo Card.

Na stronie www.medplaya.com dostępna jest Pomoc – w ten sposób w dowolnym momencie możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy lub pisząc na nasz adres e-mail: contact@medplaya.com.

 

7.      USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM AMIGO CARD

Uczestnik programu lojalnościowego Amigo Card może zostać wyrejestrowany z programu w następujących przypadkach:

-          Uczestnik może w dowolnym momencie zwrócić się o jego wyrejestrowanie z programu, pisząc stosowną wiadomość na adres e-mail: contact@medplaya.com.

-          Odwołanie przez uczestnika jego zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje automatyczne wyrejestrowanie z programu.

-          MED PLAYA MANAGEMENT S.L. zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyrejestrowania uczestnika z programu w następujących przypadkach:

o   niewłaściwe korzystanie z karty Amigo Card;

o   nieprzestrzeganie warunków zaakceptowanych podczas rejestrowania się w programie;

o   niestosowne zachowanie w hotelu;

o   ujawnienie nieprawidłowych danych podanych przy rejestrowaniu się w programie;

o   śmierć posiadacza karty Amigo Card;

o   brak operacji punktowych na koncie Amigo Card lub rezerwacji w ciągu 5 lat.

8.      Polityka prywatności

Wypełnienie formularza zapisu do programu AMIGO CARD przez użytkownika oznacza, że wyraża on zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez MED PLAYA MANAGEMENT SL podanych przez niego danych osobowych w celach, w jakich został stworzony program lojalnościowy dla klientów grupy MED PLAYA: doskonalenia relacji handlowych z klientem i przygotowywania spersonalizowanych ofert.

 

Ponadto informujemy, że dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania programu Państwa dane osobowe będą przekazywane w wymienionych wyżej celach podmiotom należącym do grupy MED PLAYA.

 

Udostępnione nam dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa identyfikacji jako użytkowników programu lojalnościowego oraz zapewnienia Państwu dostępu do różnych funkcjonalności i usług dostępnych dla użytkowników zapisanych do programu.

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail rgpd@medplaya.com. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych powoduje wykreślenie użytkownika z programu AMIGO CARD.


Polityka cookies

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki wysyłane przez serwis internetowy do przeglądarki i automatycznie zapisywane na dysku urządzenia (np. komputera, smartfona lub tabletu) użytkownika. Pliki te przechowują informacje o preferencjach użytkownika lub jego urządzeniu, co przy kolejnych odwiedzinach serwisu pozwala rozpoznać użytkownika i umożliwia spersonalizowanie prezentowanych mu treści.

Pliki cookies służą do przechowywania określonych informacji dostarczonych przez użytkownika podczas przeglądania naszego serwisu.

 

Do czego są wykorzystywane pliki cookies w tym serwisie?

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies innych podmiotów, aby ułatwić użytkownikowi poruszanie się po jego stronach. Pliki te są zatem stosowane do pomiaru liczby odwiedzin i wydajności strony internetowej, a także do jej optymalizowania i personalizowania. Jednak w każdej chwili użytkownik może w swojej przeglądarce wyłączyć obsługę plików cookies.

Cookies innych podmiotów to pliki utworzone i wykorzystywane przez dostawców usług w zakresie reklamy, personalizacji i analizy, którzy w ten sposób dostarczają nam anonimowych danych uzyskanych za pośrednictwem tych plików.

Są to konkretnie następujące usługi:

Facebook Ads: Funkcja ta, wraz z pikselem Facebooka, pozwala dotrzeć do osób, które wcześniej odwiedziły serwis lub media społecznościowe, i z określonym typem odbiorców skojarzyć konkretny przekaz. Remarketing to metoda, która powoduje, że użytkownicy, którzy odwiedzili serwis lub media społecznościowe, odwiedzają je ponownie, i pozwala nam oferować im reklamy oparte na ich poprzednich odwiedzinach.

Pozyskane w tym celu informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Google Analytics: Jest to usługa przeznaczona do analizy statystyk serwisów internetowych oferowana przez firmę Google. Pozwala ona analizować sposób korzystania z serwisu przez jego użytkowników. Podczas przeglądania serwisu gromadzonych jest szereg danych, takich jak adres IP i lokalizacja użytkownika oraz informacja, jakie strony odwiedził. Dzięki tej usłudze możemy także poznać preferencje użytkowników.

Informacje te są wykorzystywane do analizowania trendów, zarządzania serwisem oraz mierzenia jego użyteczności i ruchu na stronach.

SnapEngage: Jest to interaktywny czat, za pomocą którego użytkownicy serwisu pomogą uzyskać pomoc. Gromadzi informacje niezbędne do utrzymywania kontaktu z użytkownikiem w trakcie przeglądania przez niego stron (np. lokalizacja, język, liczba odwiedzin). Dane te są wykorzystywane wyłącznie przez infolinię, aby zapewnić lepszą obsługę klienta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies innych podmiotów, zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania plików cookies dostępnymi na stronach tych podmiotów.

 

Jak uzyskuje się zgodę na wykorzystywanie plików cookies w tym serwisie?

Uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na automatyczne zapisywanie plików cookies, jeżeli w oknie, które wyświetli się w naszym serwisie, zaznaczył pole zgody na wykorzystywanie plików cookies lub mimo niezaznaczenia pola zgody kontynuuje przeglądanie naszego serwisu.

 

Jak mogę zapobiec wykorzystywaniu plików cookies w tym serwisie?

Jeżeli użytkownik nie chce, aby podczas jego odwiedzin w serwisie były wykorzystywane pliki cookies, może wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki, a następnie usunąć pliki cookies zapisane wcześniej.

Informacje o obsłudze plików cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Safari

Ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce Opera

Jeżeli użytkownik zablokuje obsługę plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre usługi lub funkcjonalności strony mogą przestać być dostępne.


WAŻNE INFORMACJE - aktualizacja grudzień 2021 r


STAYSAFE – W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Aby w naszych hotelach wszyscy byli bezpieczni, niezbędna jest współpraca ze strony naszych Gości. Dlatego prosimy, aby przed przyjazdem do hotelu zapoznali się Państwo dokładnie z dokumentem w formacie PDF „Zasady obowiązujące na terenie hotelu”.

IMPORTANT INFORMATION:

In Benidorm  it is compulsory from 4th December  to present a Covid Vaccination certificate in order to enter leisure establishments with a capacity of more than 50 people.

In MedPlaya Hotels in Benidorm please present  your certificate at Check in along with your passport / DNI the certificate where we will verify the details and so we will not require you to then show the certificate each time you enter our hotel restaurants  if you have booked to have meals in the hotels.

From December 20, in order to access leisure establishments in Andalusia, it is mandatory to present one of the following certificates:

Covid Vaccination Certificate
Diagnostic Certificate
Covid Recovery Certificate

 At MedPlaya Hotels, please present your certificate at Check-in along with your passport / ID, where we will verify your data so as not to request that you show the certificate every time you access our bars and hotel restaurants if you have reserved meals.

 “From December 24th in Spain it is compulsory to wear face masks outdoors as well as indoors. Some exceptions such as being outdoors in the countryside or beaches or practising sports may apply “

Dziękujemy Państwu za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie naszych obiektów


STAYSAFE Z MEDPLAYA.COM

Dla sieci hotelowej MedPlaya zdrowie i bezpieczeństwo Gości i Pracowników zawsze były najważniejsze.

W czasie pandemii COVID-19 są one jeszcze ważniejsze. Na tej stronie wyjaśniamy, jakie kroki podjęliśmy w naszych hotelach, aby stosowane przez nas już i tak rygorystyczne procedury i zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy były jeszcze bardziej surowe, a ponadto zgodne ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi i obostrzeniami.

Plan działania w tej trudnej sytuacji opracowaliśmy na podstawie konsultacji z ekspertami, wytycznych organów państwowych i samorządowych oraz rad i zaleceń hiszpańskich stowarzyszeń hotelarskich i brytyjskiego stowarzyszenia organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ABTA.

Click here to see our Stay Safe Video


'BĄDŹ BEZPIECZNY Z PLANEM MEDPLAYA 20 PUNKTÓW'

 
1. Dystans społeczny
  
2. Oznaczenia i informacje

We wszystkich strefach ogólnodostępnych i strefach dla personelu należy zachować odległość fizyczną między osobami wynoszącą co najmniej 1,5 m.

 

W całym hotelu znajdują się wyraźne oznaczenia przypominające o dystansie społecznym i higienie rąk. W niektórych strefach oznaczona jest wymagana odległość.

3. Mycie, dezynfekowanie i wietrzenie
 
 4. Punkty higieniczne w całym hotelu
W naszych hotelach obowiązuje teraz jeszcze wyższy niż zwykle rygor dotyczący higieny wszystkich stref ogólnodostępnych, zarówno w samym budynku, jak i na zewnątrz. W tym celu używamy antywirusowych i antybakteryjnych środków czyszczących oraz w miarę możliwości wietrzymy wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia, regularnie otwierając drzwi i okna.
 
 
We wszystkich strefach ogólnodostępnych i strefach dla personelu dostępne są dozowniki z żelem dezynfekującym.
5. Sprzątanie pokoi
 
6. Limity osób

Podczas sprzątania pokoi są one wietrzone, a po wyjeździe Gości są dezynfekowane przed przyjazdem kolejnych.

 

W całym obiekcie w strefach ogólnodostępnych obowiązują ograniczenia liczby osób wprowadzone przez rząd Hiszpanii. W razie potrzeby posiłki w restauracji będą serwowane w turach, na które zostaną podzieleni nasi Goście. Prosimy wówczas o przestrzeganie swoich godzin.

7. Płatności kartą kredytową
 
 8. Środki ochronne dla personelu

Za wszystkie usługi hotelowe można płacić kartą, do czego gorąco zachęcamy.

 

Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy niezbędne środki ochronne, aby mogli bezpiecznie wykonywać swoją pracę na terenie hotelu.

9. Leżaki basenowe
 
 
10. Baseny

Leżaki są dezynfekowane codziennie przed otwarciem basenów, a w miarę możliwości w ciągu dnia regularnie są czyszczone powierzchnie kontaktowe. Leżaki są dostępne i rozmieszczone zgodnie z zasadą dystansu społecznego i z uwzględnieniem powierzchni strefy. Aby umożliwić naszym Gościom higieniczne warunki korzystania z leżaków, punkty higieniczne są wyposażone w środki dezynfekujące i ręczniki papierowe.

 

Baseny są dostępne zgodnie z zasadą dystansu społecznego i z uwzględnieniem powierzchni strefy. W razie potrzeby w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących limitów osób podczas korzystania z basenu zostanie wprowadzony podział na tury.

11. Animacje dzienne
 
12. Animacje wieczorne

Wszystkie zajęcia będą się odbywały zgodnie z wymogami dystansu społecznego i będą obejmować aktywności bezkontaktowe w małych grupach.

 

Spektakle wieczorne będą się odbywały tylko na świeżym powietrzu. Liczba miejsc siedzących będzie ograniczona w zależności od powierzchni.

13. MedKids & MedTeens (w wybranych hotelach) 
14. Karty do otwierania drzwi pokoju

Zajęcia MedKids i MedTeens będą się odbywały zgodnie z zapotrzebowaniem, zawsze w małych grupach i z zachowaniem dystansu społecznego. 

Karty pełniące funkcję kluczy do pokoi są dezynfekowane przed wydaniem kolejnym Gościom.

 15. Dodatkowe wyposażenie pokoi
 
 
16. Bar

Piloty do telewizorów i klimatyzatorów, suszarki do włosów i wszelkie inne dodatkowe elementy wyposażenia pokoi są dokładnie czyszczone i dezynfekowane

 

Liczba stolików i krzesełek w barach jest zgodna w obostrzeniami i wymogiem dystansu społecznego. Menu napojów i przekąsek jest dostępne w formie cyfrowej za pomocą kodu QR, dzięki czemu nasi Goście mogą je przeglądać na własnym urządzeniu mobilnym

17 Restauracja
 
18. Bufet restauracyjny

Liczba stolików i krzesełek w restauracjach jest zgodna w obostrzeniami i wymogiem dystansu społecznego.

W razie potrzeby śniadania, obiady i kolacje będą serwowane w turach umożliwiających przestrzeganie limitów osób uzależnionych od powierzchni pomieszczenia, a tym samym zachowanie dystansu społecznego. Goście będą dzieleni na tury przy meldunku, a stosowanie się do nich będzie kontrolowane. Przy wejściu do restauracji należy zdezynfekować ręce, a poza swoim miejscem przy stoliku należy zakrywać usta i nos maseczką.

 

W przypadku dań gorących bufety będą obsługiwane przez nasz personel restauracyjny lub będą oferować indywidualne porcje. Dania zimne będą serwowane w indywidualnych porcjach. Goście powinni korzystać z bufetów według jednego kierunku, wyraźnie określonego za pomocą odpowiedniego oznakowania, wskazującego miejsce początkowe i miejsce końcowe podczas korzystania z bufetu. Sztućce, zdezynfekowane i zawinięte, są rozkładane na stołach przed przybyciem Gości. Stoły i krzesła są dezynfekowane po każdym użyciu.

19. Serwowanie posiłków
 
20. Doskonale wyszkolony i przygotowany personel sieci hotelowej MedPlaya  

Potrawy i dania takie jak np. sałatki, desery i lody będą podawane w indywidualnych porcjach, podobnie jak dodatki typu sosy czy przyprawy, które będą podawane w jednorazowych opakowaniach. Z przyborów należy korzystać zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w każdej restauracji hotelowej. W restauracjach z show cooking dania podaje Gościom bezpośrednio szef kuchni.

 

Cały personel wszystkich działów każdego hotelu został dokładnie przeszkolony w zakresie procedur i zasad BHP oraz posiada wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające bezpieczne wykonywanie pracy. Wszystkie nasze działy są zaopatrzone w bardzo szczegółowe podręczniki postępowania i listy kontrolne, aby zagwarantować naszym Gościom najwyższe standardy czystości i higieny.

 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo – MedPlaya zadba o Twój spokojny pobyt w hotelu.

 

Medplaya współpracuje z firmą Preverisk, światowym liderem w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w turystyce, który świadczy usługi konsultingowe, audytowe i szkoleniowe dla wielu wiodących firm z branży turystycznej.

 


ANULOWANIE REZERWACJI

Bezpieczne rezerwacje (COVID-19)

Wszystkie rezerwacje, na które miały wpływ wydarzenia lub obostrzenia w kraju pochodzenia lub kraju docelowym w związku z pandemią COVID-19:

 

W przypadku rezerwacji bezzwrotnej i wpłaconej zaliczki:

Napisz do nas na adres callcentre@medplaya.com, podając nam swój numer rezerwacji oraz preferowany inny termin, abyśmy mogli przesunąć Twoją rezerwację wraz z wpłaconą zaliczką na późniejszy termin.

Może się zdarzyć, że przed Twoim przyjazdem MedPlaya będzie musiała przenieść Twoją rezerwację do innego hotelu należącego do sieci w tej samej lokalizacji. W takim przypadku, ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z pandemią COVID-19, możesz anulować rezerwację i otrzymać pełny zwrot wpłaconej kwoty, jednakże nie przysługuje Ci z tego tytułu żadna rekompensata.

 

W przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem touroperatora lub pośrednika rezerwacyjnego:

Będziemy się kontaktować w miarę rozwoju sytuacji.

 


PCR Clinics by Destination

We are pleased to advise that the following local clinics can offer PCR testing in resort: +INFO


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W pełni rozumiemy ogromną niepewność w związku z tą trudną sytuacją i bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość i zrozumienie.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, by zasięgnąć informacji i uzyskać odpowiedź na nurtujące Państwa pytania, a także dokonać rezerwacji.

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poza dniami i godzinami pracy Biura, odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.